Objectius


Objectius inicials de l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia
L’objectiu general de l’ACPA és el de consolidar la situació professional dels/les antropòlegs/logues a Catalunya en els propers quatre anys. Es tractaria d’assolir un seguit d’objectius concrets més propers a reivindicacions tradicionals dels/les antropòlegs/gues i d’altres que tindrien a veure amb la necessitat de mostrar la potencialitat del treball dels antropòlegs en àmbits en els quals la nostra disciplina ha estat menys present.
Entre els primers: assolir la inclusió del perfil d'Antropologia en les convocatòries adreçades a Cienciès Socials i Humanitats; aconseguir que els/les antropòlegs/logues siguin reconeguts/des com a competents en el camp de la mediació en les seves diverses modalitats (mediació cultural, mediació familiar, etc.); obtenir la inclusió d'alguna matèria d'Antropologia en l'ensenyament secundari; garantir l'accés d'antropòlegs/gues en igualtat de condicions amb d'altres titulats/des a la docència en ensenyament secundari obligatori i postobligatori i en la formació professional; aprofundir en la implantació de l'Antropologia en l'amplíssim camp de la gestió cultural.
Fins aquí no es tractaria més que de la defensa de posicions que estan parcialment o totalment assolides. Ara cal anar molt més enllà mostrant totes les possibilitats de l'Antropologia en la innovació cultural. L’ACPA, doncs, es proposa reforçar els espais existents i els espais emergents de l’antropologia professional per contribuir a millorar i canviar les relacions entre economia, societat, tecnologia i cultura. En els confins de la innovació, els científics, els enginyers, els dissenyadors, les administracions, les industries i empreses, les ONGs, les associacions i els ciutadans organitzats contínuament introdueixen elements que canvien l’estat d'allò existent i estableixen les bases del futur de la societat i del món. La innovació no només és tecnològica, sinó també social i cultural: els coneixements -teòrics i en tècniques etnogràfiques- que posseïm els/les antropòlegs/logues es poden aplicar en l’entorn de l’administració pública i privada, en la consultoria, la indústria i les empreses de serveis, en els espais associatius, el tercer sector i la ciutadania.
Per assolir els seus objectius, l’ACPA impulsarà cicles de debats, un simposi anual d’antropòlegs/logues professionals, un cicle d’activitats de difusió i de formació, la intervenció de l’antropologia als mitjans de comunicació sobre temes d’interès general, la creació de grups per innovar en la nostra professió i una bossa de treball que abraci els diversos àmbits ocupacionals dels/les antropòlegs/logues.

1 comentari:

  1. Moltes felicitats i l'enhorabona per la iniciativa. era tan necessari!!!

    ResponElimina