COVID19 i Antropologia


La nostra contribució en aquesta crisi sociosanitària.

L'experiència que hem constatat aquests anys de diferents col·legues que ens han compartit les seves experiències professionals a l'ACPA, ens convencen que el coneixement antropològic pot aportar un gran valor en l'analisi d'aquesta crisi i el consequent procés de reingenieria social.

- i és en aquest moment que creiem que s'ha de donar més visibilitat que mai a la veu i la perspectiva de les antropòlogues i antropòlogues.

Respostes al formulari

Enviat per Manel Rebordosa

Si estàs contribuint en alguna iniciativa comunitària o cultural, ens pots explicar breument de que tracta?

Estic coordinant el desplegament de l'eina Community Perceptions Tracker (CPT) entre els equips de terreny de les organitzacions humanitàries del moviment OXFAM a Venezuela en el marc de les tasques de prevenció per a fer front a COVID19. Aquesta eina, utilitzada àmpliament durant la resposta a la epidèmia Ebola a la RDC, es en realitat un sistema d'accés a la informació per a que els equips humanitaris puguin accedir en temps real a les percepcions, rumors, propostes o d'altres elements i procedir a realitzar canvis programàtics en les intervencions de resposta. L'eina CPT consta bàsicament d'una base de dades qualitativa on el personal de terreny introdueix qualsevol element d'interès que sorgeixi en el marc de les seves interaccions amb la comunitat (rumors, preguntes, dubtes, pors, etc). Aquestes informacions s'ordenen segons diverses temàtiques i categories i de manera setmanal es monitoreja l'evolució de tendències, focus, etc. a nivell de cada localització geogràfica, publicant informes específics amb els responsables d'equip que treballen en el marc de la intervenció, permetent-los d'introduir canvis a diferents nivells: resposta individualitzada, canvis programàtics o accions d'incidència.

En aquesta iniciativa, quina és la teva aportació específica?

M'encarrego de la definició de les categories d'anàlisi que figuren a la base de dades, de la formació del personal de terreny pel que fa a la recollida de dades i d'acompanyar l'elaboració d'informes de tendències setmanals i mensuals.

Quines qüestions antropològiques et planteges a raó d'aquesta experiència?

La capacitat d'estar a l'escolta de les comunitats i, sobretot, de processar i traduir aquesta escolta en canvis programàtics reals a nivell de les organitzacions humanitàries i de les institucions que piloten la resposta a una epidèmia és un repte molt important. Si bé els últims anys el "Community Engagement" o participació comunitària ha estat incorporat com un pilar en la resposta a epidèmies per part de la OMS i dels principals actors humanitaris, en la pràctica el principi de la participació de les comunitats acaba funcionant de manera unidireccional top down. Les comunitats son percebudes com un proxy necessari per a comunicar el que cal fer a la població (mesures de prevenció i higiene, protocols d'evacuació, etc.) però el sistema segueix tenint una gran incapacitat d'incorporar elements provinents de les comunitats.
Segons Fred Dunn la resposta a una epidèmia ha de conjugar quatre elements : elements que contribueixen a la fi de l'epidèmia aportats per el dispositiu biomèdic, elements que no contribueixen a la fi de l'epidèmia aportats per el dispositiu biomèdic, elements de les comunitats que contribueixen a la fi de l'epidèmia i elements de les comunitats que no contribueixen a la fi de l’epidèmia (Dunn Fred, "Social determinants in tropical disease" in "Tropical and Geographical Medicine". New York, McGraw-Hill, 1985). L'arquitectura actual dels dispositius de resposta a les epidèmies concentren esforços en la primera i la última de les potes d'aquest model, però son incapaços o els és molt difícil d'incorporar millores en l'àmbit de les dues potes intermitges. Això tendeix a polaritzar les intervencions entre una visió molt positiva del paper del dispositiu biomèdic, vist com una "solució", i una visió molt negativa negativa de les comunitats, vistes com un "impediment". La invisibilitat de les dues potes intermitges fa que episodis de violència cap als equips mèdics, resistències al canvi o reticències que s'han donat en epidèmies com la gran epidèmia de Ebola el 2014 o la recent epidèmia d'Ebola a RDC siguin difícils d'explicar. L'eina CPT busca ser una via per a treballar en les dues potes intermitges del model de Dunn possibilitant canvis programàtics en un sentit o en l'altre (eliminant elements negatius del dispositiu biomedical i donant marge a les avantatges que presenten localment les comunitats).

Enviat per Marina Girona

Red de Cuidados Antirracista, 

una iniciativa comunitària força transversal i necessària en aquests moments.

Càmeres i Acció dóna cobertura a l'organització social d'aquest moment d'emergència sanitària, social i econòmica degut al COVID-19.

Per fer front a la precarietat provocada per la crisi del Covid, diferents col·lectius migrants i antiracistes han format la Red de Cuidados Antirracistas a Barcelona. Amb l'ajuda d'activistes i voluntàries, i gràcies a la generositat de la gent, poden alimentar a més de 150 persones de les seves comunitats en situació vulnerable.

Veiem la importància de la solidaritat comunitària i horitzontal i el valor de les cures col·lectives per enfortir la interdependència com a resposta i resistència al sistema individualista i capitalista.


Red de cuidados antirracistas: https://redantirracistacuidados.wordpress.com/
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada