dimecres, 13 de juny de 2018

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIESData: 26/06/2018
Hora:18:30h.
Lloc: Sala polivalent, carrer Casp 43,
Barcelona (local ECOS-Grup Cooperatiu)

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta anterior.

2.- Presentació del balanç econòmic 2017 i pressupost 2018.

3.- Informe general de l'activitat l'ACPA 2017 (Comissions i proposta de fusió amb ICA).

4.- Futur ACPA.
5.- Renovació parcial de la junta.
5.- Torn obert.