dijous, 31 de juliol de 2014

ACPA: Tallers de Formació-Professionalització

Taller de Tecno-Antropologia i eSalut Noves Tecnologies per a la fomentar la mobilitat entre la gent gran


A càrrec del Dr. Jordi Colobrans

FITXA TÈCNICA

Organitza: ACPA (Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia)
Organismes participants: Livinglabing, i2Health Sant Pau, Projecte Com’on (Coopenhaguen LivingLab)
Lloc d’impartició: Barcelona, i2Healh-Sant Pau (Hospital de Sant Pau)
Títol: Certificant d’Assistant Research del projecte Com’on
Orientació: Taller de formació-professionalització
Durada del taller: prorrogat a l'octubre
Núm. places: Màxim 20
Requisits d’admisió: Graduats i estudiants universitaris
Requisits específics: SmartPhone tipus Android (Preferiblement un Samsung o que tingui una pantalla de 4,3’)

INFORMACIÓ GENERAL I INSCRIPCIÓ


web: http://acpantropologia.blogspot.com.es
c/e acpa@antropologia.cat  // Tel 93 410 37 77
Formulari d'inscripció


PRESENTACIÓ

Un dels objectius de l’ACPA (l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia) és oferir formació multidisplinar a tots aquells col.lectius universitaris que vulguin professionalitzar els seus coneixements acadèmics. La eSalut és un camp d’aplicació molt ampli que sempre té un denominador comú: L’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) aplicades a cobrir necessitats o tractar de solucionar problemes relacionats amb la salut, l’atenció sanitària i el seu context.

El taller de Tecno-Antropologia i eSalut (eHealth). Noves Tecnologies per a fomentar la mobilitat entre la gent gran impartit pel Dr. Jordi Colobrans s’adreça a persones interesades en conèixer i posar en pràctica la recerca en experiència d’usuaris (User Experience Research) en el camp de la salut, habitualmente investigadors socials i psico-socials, dissenyadors, desenvolupadors, psicòlegs de la percepció i investigadors de mercat.

En el taller de Tecno-Antropologia i eSalut (eHealth). Noves Tecnologies per a fomentar la mobilitat entre la gent gran abordarem un dels problemes que intenta resoldre la eSalut: el de la progressiva disminució de la mobilitat de la gent gran a mesura que envelleix i la conseqüent pèrdua de qualitat de vida que experimenten algunes persones. És possible aconseguir que les persones grans mantinguin o, fins i tot, incrementin la seva mobilitat i els efectes positius que se’n deriven? Com podrien les TIC contribuir al món de l’envelliment actiu?

Per a donar resposta a aquesta pregunta posarem en pràctica una de les hipòtesi de la eSalut: Si la gent gran se sentís més segura en el moment de desplaçar-se, probablement es desplaçaria més. En aquest taller explorarem un instrument que s’està dissenyant i desenvolupant amb aquesta finalitat en el marc del projecte Com’on (http://www.comon.lu), un projecte d’I+D+i de la UE dins del programa de la AAL (Assistant Ambient Living) (http://www.aal-europe.eu/) dirigida des del Coopehangen LivingLab (http://copenhagenlivinglab.com/) i on participen cinc països. Catalunya, hi participa des del livinglab de salut i2Health-Sant Pau (http://www.i2healthsantpau.eu/) a través de Livinglabing (http://livinglabing.com). L’instrument que explorarem és el Comp’anion, una aplicació per a mòbil que permet acompanyar i comunicar-se virtualment amb als viatgers d’edat durant els seus desplaçaments.


OBJECTIUS

Tenir una experiència en el camp de la eSalut i el món de la innovació tecno-cultural.
Participar en un projecte europeu d’eSalut des del seu interior.
Proporcionar criteris i eines de treball perque els científics socials col·laborin amb dissenyadors i desenvolupadors.
Proporcionar una experiència real d’organització i exploració del prototip d’una aplicació per a mòbil amb usuaris reals.


CONTINGUTS

En aquest taller farem:

1) Una aproximació al coneixement dels projectes d’eSalut i als processos de co-disseny d’aplicacions informàtiques amb la participació activa del usuaris (aplicacions de la User Experience Research al camp de la Salut)
2) Una revisió en profunditat i crítica de què s’ha fet en aquest projecte i de la documentació generada des dels seus inicis fins al present (2012-2014),
3) Una exploració del darrer producte resultant d’aquesta recerca: el segon prototip de l’aplicació Com’panion

Per a dur a terme l’exploració de l’aplicació simularem una organització que té cura de la gent gran (una Care Organization) que farà de centraeta (Call Center). Paral.lelament, organitzarem una xarxa de viatgers i acompanyants (gent gran que es desplaça i acompanyants virtuals connectats a través de l’aplicació mòbil). Cada un dels assistents tindrà al seu càrrec una o dues persones jubilades a les que acompanyarà virtualment en els seus desplaçaments.